The Metropolitan Museum of Art / 1000 Fifth Avenue, New York, 10028-0198 / metmuseum.org

Cap de adolescent nr. inv. 15.145

Locul descoperirii: necunoscut.

Material: marmură albă.

Dimensiuni: H. 0.24 cm.

Stare de conservare: sculptură ronde-bosse, se păstrează doar capul detaşat de corp la nivelul gâtului ; capul se păstrează în stare destul de bună ; mici spărturi la nas şi la buza inferioară ;

Datare: perioada târzie a domniei lui Traian (98-117 d.Hr.) – începutul domniei lui Hadrian (117-136 d.Hr.) ;

Tipologie: cap de copil « barbar » (propus ca fiind probabil un copil Geto-Dac) ; comparaţii făcute cu reprezentările de copii Geto-Daci de pe reliefurile Columnei lui Traian. În cartea, La Grèce et Rome, la pagina 128 (a se vedea mai jos bibliografia completă), acest cap de tânăr adolescent este caracterizat ca fiind probabil de origine orientală (străin) : « D’autre part, la barbe, comme la forme des yeux, laissent supposer que le modèle était d’origine orientale.» ; « … on contemple ce magnifique portrait d’un homme tout à la fois étranger et barbu. » ;

Bibliografie : Georg Daltrop, Die Stadtrömischen männlichen Privatbildnisse trajannischer und hadriannischer Zeit, Selbstverlag, 1958, p. 54-73, fig. 54 ; autori : conservatorii de la Metropolitan Museum of Art (New York), prefaţă de Joan R. Mertens, La Grèce et Rome, Paris, 1987, Librairie Gründ, p. 128-129, fig. 98.