Culorile (policromia) Columnei Traiane: scena XXXII (Dacii atacă pe Romani, refugiaţi într-o cetate);

        În Antichitatea romană monumentele arhitecturale, precum şi sculpturile (reliefurile şi statuile) erau reprezentate în mod pictat, adică erau colorate cu culori vii. Acest mod de percepere vizuală în societatea romană era o « moştenire » posibil venită din arta greacă care utiliza acelaşi mod de a colora propriile monumente arhitecturale şi artistice. În ziua de azi, în lumea occidentală, o astfel de viziune a arhitecturii şi a artei sculpturale nu mai este bineînţeles acceptată ca în timpul civilizaţiilor egiptene, greceşti şi romane, etc., precum şi în evul mediu occidental religios.

Arheologul şi istoricul de artă italian Ranuccio Bianchi Bandinelli (1900-1975) a propus într-o emisiune televizată în anul 19721, prin intermediul unui pictor, o reconstituire, pe un mulaj de ipsos in marime naturala, a culorilor initiale probabile ale scenei XXXII, "Dacii ii ataca pe romanii refugiati intr-o cetate" .

Scena Pictată de către Bandinelli

Metoda fluorescenţei razelor X a demonstrat că întreaga Columnă a lui Traian a fost pictată. Acest fapt era presupus anterior, dar nu se ştia în mod exact care erau culorile « tablourilor » în piatră ale Columnei. Capacitatea spectrometriei fluorescenţei X de a determina prezenţa, chiar infinitezimală, a elementelor cu greutatea atomică corespunzând la o scară de valori, după care se pot recunoaşte substanţele colorate ale tegumentelor marmurei, a rezultat la reconstituirea fotografică a « scenelor » Columnei în aspectul lor iniţial, adică colorat. Imaginea colorata a scenei XXXII "Asaltul dacilor impotriva unei fortăreţe romane" a fost expusă în cadrul celei de-a XLII-a Bienale a Academiei de Artă din Veneţia, în anul 19862, într-o expoziţie tematică purtânt ca titlu Arte e Scienza (Arta şi ştiinţa), constituind unul din elementele de mare interes al acestei expoziţii3.

Pe lângă numeroasele sale gravuri in alb-negru inspirate de reliefurile columnei, artistul Pietro Santi Bartoli (1635-1700), a realizat o serie de scene colorate, inspirate de monument.


  1. Vezi linkul emisiunii televizate « Bianchi Bandinelli e la Colonna traiana »: https://www.youtube.com/watch?v=bnZk6h99lF8
  2. XLII Esposizione Internazionale d’Arte la Biennale di Venezia. Arte e Scienza, Catalog general 1986, Edizioni La Biennale, Realizzazione Electa Editrice, p. 209 şi 231-232.
  3. Pentru mai multe informaţii şi imaginea color a scenei XXXII (Columna Traiană) vezi şi: Ion Dumitriu-Snagov, « Culorile Columnei », în Magazin istoric, anul XXI, nr. 6 (243), iunie 1987, p. 17-18 şi cele 4 imagini de pe coperta revistei; scena XXXII restituită color (după S. Settis, A. La Regina, G. Agosti, V. Farinella, La Colonna Traiana, 1988, p. 597, fig. 92); Ranuccio Bianchi Bandinelli, Il maestro delle imprese di Traiano, Electa, Milano 2003.